XII FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAKOWIE

Polska - Strefa wzrostu. Filary dalszego rozwoju: ludzie, pomysły, pieniądze.

Termin: 18 listopada 2019 r.

Liczba uczestników: 250-300 przedstawicieli MŚP i dużych firm

Miejsce: Tauron Arena Kraków

Godzina: 9.00-15.00

(rejestracja od godz. 8.30)

Prowadzący: Zbigniew Bartuś

publicysta społeczno-ekonomiczny Dziennika Polskiego i Grupy Polska Press

AGENDA SPOTKANIA

08:30 – 09.00

Rejestracja uczestników i bufet kawowy

09:00 – 09.10

Przywitanie gości przez Redaktora Naczelnego Dziennika Polskiego Jerzego Sułowskiego

09.10 – 10.00

Wystąpienie Jadwigi Emilewicz, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii: Co zrobiliśmy, co robimy i co jeszcze trzeba zrobić, by Polska pozostała strefą nieprzerwanego wzrostu gospodarczego przez kolejne dekady

10.00 – 10.45

Wystąpienie Małgorzaty Popławskiej, Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Pieniądze, informacje, doradztwo. Jak najskuteczniej wspierać odpowiedzialny i innowacyjny biznes, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój.

10.45 – 11.05

Wystąpienie Łukasza Smółki, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego: Małopolska – Europejski Region Przedsiębiorczości. Dlaczego stawiamy na zrównoważony rozwój i jak on wygląda w praktyce.

11:05 – 12.05

Debata pierwsza: Ludzie i pomysły. Bo w gospodarce (nadal) kluczowy jest człowiek

12:05 – 12.30

Przerwa kawowa

12:30 – 14.45

Wystąpienie wprowadzające: Jarosław Sułkowski, Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Krakowie: Rola sektora bankowego w finansowaniu dalszego wzrostu polskiej gospodarki – bariery i zagrożenia vs. przewagi i nadzieje

Debata druga: Źródła finansowania rozwoju Polski i regionów na przykładzie Małopolski. Nowe środki z Unii Europejskiej: ile, komu, na co.

14:45 – 15.30

Lunch

Prelegenci i paneliści

Prelegenci

Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Łukasz Smółka

Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Małgorzata Popławska

Małgorzata Popławska

Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Paneliści pierwszej debaty

Wojciech Przybylski

Wojciech Przybylski

Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego

Marcin Sala-Szczypiński

Marcin Sala-Szczypiński

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

Stefan Życzkowski

Stefan Życzkowski

Prezes ASTOR

Piotr Buła

Piotr Buła

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Katarzyna Woszczyna

Katarzyna Woszczyna

Wiceprezes BCC, kanclerz Loży Małopolskiej BCC

Paneliści drugiej debaty

Michał Czekaj

Michał Czekaj

Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Rafał Solecki

Rafał Solecki

Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Marek Maj

Marek Maj

Wiceprezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Mariusz Kękuś

Mariusz Kękuś

Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Janusz Strzeboński

Janusz Strzeboński

Prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych

Jarosław Sułkowski

Jarosław Sułkowski

Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Krakowie

U

WYBRANE ZAGADNIENIA XII FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

Wyzwania demografii

Jak zapewnić Polsce, zwłaszcza firmom, odpowiedni kapitał ludzki

Diagnoza

Czy dobrze zainwestowaliśmy (i inwestujemy) pieniądze unijne z perspektywy 2014-20 – podsumowanie i wnioski

Środki unijne dla firm

Wsparcie ekspansji w Polsce, Europie czy w całkiem nowych kierunkach?

Programy, konkursy

Czy ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur jest możliwe?

Na co powinniśmy przeznaczyć unijne pieniądze w kolejnej perspektywie?

Na: dalszy rozwój infrastruktury? kapitał ludzki? przedsiębiorczość i wzmacnianie firm (małych, dużych?) wyrównanie poziomów aglomeracji i Polski powiatowej?

Bariery i zagrożenia vs. przewagi i nadzieje

Rola sektora bankowego w finansowaniu dalszego wzrostu polskiej gospodarki

Analiza ekonomiczno-geopolityczna

Na jak duże środki z kasy unijnej możemy liczyć w latach 2021-27

Nowy program regionalny na lata 2021-27

Rola organizacji gospodarczych w tworzeniu nowego programu regionalnego oraz rola instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu tegoż programu

Zdolni i wykształceni

Jak sprawić, by zdolni i wykształceni ludzie nie opuszczali Polski

I

RELACJA WIDEO

Relacja wideo z XII Forum Przedsiębiorców już wkrótce!

ORGANIZATOR

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

Polska Press Sp. z o. o.
Biuro Projektów Specjalnych oddział Kraków
kom. +48 725 252 360
forumprzedsiebiorcow@polskapress.pl

ORGANIZATOR

REGULAMIN SERWISU