XII FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAKOWIE

Polska - Strefa wzrostu. Filary dalszego rozwoju: ludzie, pomysły, pieniądze.

Termin: 18 listopada 2019 r.

Liczba uczestników: 250-300 przedstawicieli MŚP i dużych firm

Miejsce: Tauron Arena Kraków

Godzina: 9.00-15.00

(rejestracja od godz. 8.30)

Prowadzący: Zbigniew Bartuś

publicysta społeczno-ekonomiczny Dziennika Polskiego i Grupy Polska Press

AGENDA SPOTKANIA

08:30 – 09.00

Rejestracja uczestników i bufet kawowy

09:00 – 09.10

Przywitanie gości przez Redaktora Naczelnego Dziennika Polskiego Jerzego Sułowskiego

09.10 – 10.00

Wystąpienie Jadwigi Emilewicz, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii: Co zrobiliśmy, co robimy i co jeszcze trzeba zrobić, by Polska pozostała strefą nieprzerwanego wzrostu gospodarczego przez kolejne dekady

10.00 – 10.45

Wystąpienie Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego: Małopolska – Europejski Region Przedsiębiorczości. Dlaczego stawiamy na zrównoważony rozwój i jak on wygląda w praktyce. 

10.45 – 11.05

Wystąpienie Małgorzaty Popławskiej, Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Pieniądze, informacje, doradztwo. Jak najskuteczniej wspierać odpowiedzialny i innowacyjny biznes, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój.

11:05 – 12.05

Debata pierwsza: Ludzie i pomysły. Bo w gospodarce (nadal) kluczowy jest człowiek

12:05 – 12.30

Przerwa kawowa

12:30 – 14.45

Wystąpienie wprowadzające: Jarosław Sułkowski, Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Krakowie: Rola sektora bankowego w finansowaniu dalszego wzrostu polskiej gospodarki – bariery i zagrożenia vs. przewagi i nadzieje

Debata druga: Źródła finansowania rozwoju Polski i regionów na przykładzie Małopolski. Nowe środki z Unii Europejskiej: ile, komu, na co.

14:45 – 14.30

Lunch

Prelegenci i paneliści

Prelegenci

Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Tomasz Urynowicz

Tomasz Urynowicz

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Małgorzata Popławska

Małgorzata Popławska

Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

U

WYBRANE ZAGADNIENIA XII FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

Wyzwania demografii

Jak zapewnić Polsce, zwłaszcza firmom, odpowiedni kapitał ludzki

Diagnoza

Czy dobrze zainwestowaliśmy (i inwestujemy) pieniądze unijne z perspektywy 2014-20 – podsumowanie i wnioski

Środki unijne dla firm

Wsparcie ekspansji w Polsce, Europie czy w całkiem nowych kierunkach?

Programy, konkursy

Czy ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur jest możliwe?

Na co powinniśmy przeznaczyć unijne pieniądze w kolejnej perspektywie?

Na: dalszy rozwój infrastruktury? kapitał ludzki? przedsiębiorczość i wzmacnianie firm (małych, dużych?) wyrównanie poziomów aglomeracji i Polski powiatowej?

Bariery i zagrożenia vs. przewagi i nadzieje

Rola sektora bankowego w finansowaniu dalszego wzrostu polskiej gospodarki

Analiza ekonomiczno-geopolityczna

Na jak duże środki z kasy unijnej możemy liczyć w latach 2021-27

Nowy program regionalny na lata 2021-27

Rola organizacji gospodarczych w tworzeniu nowego programu regionalnego oraz rola instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu tegoż programu

Zdolni i wykształceni

Jak sprawić, by zdolni i wykształceni ludzie nie opuszczali Polski

h

Czym jest Forum Przedsiębiorców „Dziennika Polskiego” - GENEZA

Z

To stała rubryka na łamach Dziennika Polskiego

Najbardziej opiniotwórczej i najczęściej cytowanej regionalnej gazety w kraju, współtworzona przez wszystkie organizacje przedsiębiorców.

Z

To konferencje z udziałem ministrów, redakcyjne debaty ekspertów i polityków

Relacje z nich docierają do największej grupy czytelników w Polsce.
Z

To rzetelność i profesjonalizm

Twórcą i gospodarzem Forum Przedsiębiorców jest Zbigniew Bartuś, laureat najważniejszych nagród przyznawanych dziennikarzom ekonomicznym.
}

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW MAŁOPOLSKI W LICZBACH

FORUM

PANELISTÓW

GODZIN

GOŚCI

ORGANIZATOR

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

Polska Press Sp. z o. o.
Biuro Projektów Specjalnych oddział Kraków
kom. +48 797 607 875
tel. +48 12 68 88 425

marta.sobolewska@polskapress.pl

© Forum Przedsiębiorców Małopolski | Created with ♥ by WebTemplar.com